îfâ -yı vazife


îfâ -yı vazife
[ ﻪﻔﻴﻇو یﺎﻔیا ]
görev yapma.
♦ îfâ -yı vazife etmek görev yapmak, görevini yerine getirmek.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • İFA-Yİ VAZİFE — Görevini yapma, vazifesini yerine getirme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İFA — Ödemek. Yerine getirmek. Söz verdiğini veya vazife bildiğini yerine getirmek. Kılmak. Yapmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • kutsi — sf., Ar. ḳudsī Kutsal Falih Rıfkı, Türk gazeteciliğini bir vatan hizmeti telakki etmiş ve kutsi bir vazife gibi ifa ediyor. Y. K. Beyatlı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ruh — is., Ar. rūḥ 1) Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin 2) En önemli nokta, öz Lakin oyunun ruhunu anlamak mümkün değil. M. Ş. Esendal 3) Esans Bazısı ruh koklatır, bazısı alnına sirke sürer,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • MEŞİHAT-I İSLÂMİYYE — İslâmî işlerin ilmî mes eleleri ile uğraşan devlet dairesi.(Zaman gösterdi ki, hilâfeti temsil eden şu Meşihat ı İslâmiyye, yalnız İstanbul ve Osmanlılara mahsus değildir. Umum İslâma şâmil bir müessese i celiledir. Bu sönük vaziyetle, değil koca …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük